algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Bovendien liggen de UVH bij ons ter inzage, zijn via onderstaande knop te bekijken en worden op jouw verzoek per mail toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.