GESCHIEDENIS

GESCHIEDENIS

Over de geschiedenis van een bijzondere eeuwenoude plek en de mensen die er woonden.

De familie POSTMA

De boerderij dankt haar naam aan de laatste bewoonster van de ‘Pleats’: Nynke Postma (1902-1980). Ze ligt begraven naast het 13de-eeuwse kerkje tegenover de boerderij. Nynke was de dochter van Hinke en Pieter Postma. Het was een gemengd bedrijf: in de schuur werd vee gehouden en daarnaast werd de akker bewerkt. De boerderij was rond 1970 zo in verval geraakt, dat deze gerestaureerd moest worden. De laatste jaren van haar leven woonde ze in een kleine woning in Piaam.

ca. 1930

agrarisch erfgoed

Koprompboerderij Nynke’s Pleats heeft een bijzondere vorm. De grote schuur is zeer breed en relatief laag. Door het dateren van de houten balken is vastgesteld dat de boerderij is gebouwd rond het jaar 1667. In de constructie zijn ook nog oudere balken uit de 16de eeuw gebruikt, maar deze zijn waarschijnlijk hergebruikt. Ook het metselwerk in de achtermuur is uitzonderlijk, waarbij een boogvorm is aangezet in twee kleuren baksteen. Het is dan ook niet verrassend dat de boerderij in 1968 de status van rijksmonument heeft gekregen.

EERSTE RESTAURATIE

Op oude foto’s is te zien dat de boerderij rond 1970 in zeer slechte staat verkeerde en de schuur zelfs deels was ingestort. Het rijksmonument moest dus hoognodig aangepakt worden om definitief verlies te voorkomen. In 1972 heeft de eerste restauratie plaatsgevonden, waarbij veel van de oorspronkelijke onderdelen behouden zijn. Voorafgaand aan deze restauratie zijn zeer gedetailleerde tekeningen gemaakt die nu een belangrijke historische bron vormen.

RESTAURANT

Bij de restauratie in 1972 is gekozen voor een nieuwe, publieke functie voor de boerderij. Restaurant De Nynke Pleats is ruim 45 jaar een bekende succesvolle plek geweest binnen het sociale leven van Piaam en omgeving. Vele feesten en bruiloften hebben er plaatsgevonden, en vele toeristen uit binnen- en buitenland hebben het restaurant bezocht op hun tocht door Friesland. In 2018 is het restaurant definitief gesloten.

PIAAM

Nynke's Pleats ligt in het terpdorpje Piaam vlak achter de oude zeedijk tussen Makkum (2 km) en Workum (8 km). Het heeft een beschermd dorpsgezicht, bestaat uit ca. 15 huizen en twee kerken en er wonen ongeveer 35 personen. Het dorp stamt al uit de 13de eeuw toen de zee nog vrij spel had om de terp waarop het gebouwd is. Vlak tegenover de ingang van de Nynke Pleats ligt het 13de-eeuwse gotische éénbeukige kerkje. Het is, net als Nynke's Pleats en de kop-hals-rompboerderij bekend als Piaam State, een rijksmonument. In de jaren 60 waren en vergaande plannen om van Piaam een echt museumdorp te maken. De herbestemming van de boerderij tot restaurant was daar een belangrijk onderdeel van. Piaam heeft jarenlang onderdeel uitgemaakt van de Ald Faers Erfroute en de Zuiderzeeroute. In de zomer zijn er nog vele fietsers en wandelaars die van deze bijzondere plek komen genieten.