Boerderijenfonds draagt bij!

Op 24 november kregen we het fantastische bericht dat het Boerderijenfonds de herbestemming van Nynke's Pleats heeft gehonoreerd met een mooie bijdrage. De commissie schrijft in haar advies: "Met het plan wordt waardevol erfgoed behouden en opengesteld. Het plan scoort op meerwaarde voor de leefomgeving en draagvlak. Met de herbestemming wordt voorzien in een lokale behoefte." "Het advies is om een kwaliteitsslag te maken door een erfinrichtingsplan te laten maken dat recht doet aan de cultuurhistorische waarden van het erf en de directe omgeving." "De verduurzamingsplannen zijn in balans met erfgoedwaarde. Met name vanuit het circulaire gedachtegoed is het aantrekkelijk om isolatie te weigeren op de plekken daar waar het niet nodig is." Meer informatie over het fonds:

Comments are closed.