DUURZAAMHEID

DUURZAAMHEID & NATUUR

Het verduurzamen van een 17de-eeuwse Rijksmonumentale rietgedekte boerderij: nog maar weinig mensen hebben die uitdaging aangedurfd of zijn erin geslaagd. Zonder aantasting van de monumentale waarden gaat Nynke's Pleats van het gas af. Het zal een voorbeeld-stellende duurzame plek worden, in balans met de natuurlijke omgeving, waar het hele jaar aangenaam verbleven kan worden.

Duurzame installaties

De nieuwe verwarming is een laag- temperatuurverwarming. Twee warmtepompen van in totaal 34kW vermogen, die als bron gebruik maken van tien grondboringen van 80 tot 128 meter diep, vervangen de verschillende gasketels die in het pand stonden. Omdat zoveel mogelijk geïsoleerd wordt is een goede ventilatie noodzakelijk. Alle ruimtes worden voorzien van een lucht-wtw (warmte- terug-winning) installatie en de begane grond krijgt vloerverwarming.

Circulair en lokaal

Bij de restauratie en herbestemming van de Pleats is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van materialen die al aanwezig zijn, of die uit de omgeving komen, met als doel zo weinig mogelijk te verspillen of uitstoot te genereren. Ook bij de keuze van vaklieden weegt het lokale aspect mee, om te zorgen dat de CO2 uitstoot door het transport beperkt blijft. Hierdoor wordt tegelijkertijd de lokale economie gestimuleerd. Daarnaast is er inmiddels een elektrische laadpaal voor auto’s gerealiseerd om werklieden en bezoekers te stimuleren elektrisch te rijden.

biodiversiteit

Het terrein rondom de boerderij wordt opnieuw ontwikkeld. Er komt een semi-openbare terpweide met inheemse wilde bloemen en struiken ter bevordering van de biodiversiteit. Door de ligging naast een Nature 2000 vogelgebied is het extra belangrijk aandacht te hebben voor het bevorderen van de insecten populaties.

vogelgebied

Elk najaar vliegen er honderdduizenden ganzen over Piaam richting het zuiden. Ze overnachten op de velden rondom het terpdorp. Het is een prachtig gezicht. Ook de buitendijkse natuurgebieden in het IJsselmeer vlak over de dijk bij Piaam zijn een bekende plek voor vogelspotters. Daarnaast huisvest het dorp een klein vogelmuseum dat helaas sinds 2019 (tijdelijk) gesloten is. Kijk voor de laatste informatie op de website van het museum.

eendenkooien

Nynke's Pleats ligt in het beschermde afpalingsgebied van twee 17de-eeuwse eendenkooien: één in particulier beheer en daarnaast de Buismanskoai. Vroeger waren deze eendenkooien het domein van de kooiker, die hier eenden ving om te verkopen als lekkernij. De Buismanskoai wordt onderhouden door natuurorganisatie It Fryske Gea en is te bezoeken met een gids.

vogelkijkhut

Vlak over de dijk bij Piaam staat de Ral Vogelkijkhut, genoemd naar de watervogel. De vogelkijkhut biedt uitzicht op rietmoeras, het IJsselmeer en het ondiepe water van de Piaamergeul, vaak met watervogels zoals krakeend, knobbelzwaan, kleine zwaan, bergeend, slobeend, blauwe reiger en waterral. Sinds de grote zilverreiger op de Makkumer Noordwaard broedt, slapen soms wel tachtig zilverreigers voor de hut. Ook lepelaars zijn er regelmatig te zien, evenals diverse soorten steltlopers en bij een lage waterstand zelfs reuzensterns. Verder de kleine karekiet, tjiftjaf, goudplevier, en allerlei andere soorten vogels.