Hoe oud is het hout?

We hadden er al een tijdje naar uitgekeken, maar dinsdag 5 januari was het dan zover: dendrochronoloog Paul Borghaerts, gespecialiseerd in Friese boerderijen, kwam langs om de houtconstructie van de balken in de schuur te onderzoeken en te dateren. Dat doet hij door monsters te boren uit het hout en deze verder te prepareren zodat de jaarringen goed zichtbaar worden. Inmiddels heeft Paul een groot archief met monsters en kan hij het hout heel precies dateren en aangeven waar het vandaan komt. De jaarringen vormen samen een soort barcode die uniek is voor een streek en periode. Bij zijn onderzoek trof hij sowieso een mix van grenen, vuren en eiken aan. Er is duidelijk flink wat verbouwd door de eeuwen heen, maar dat wisten we al. We zijn heel benieuwd of zijn onderzoeksresultaten een beter beeld gaan geven van de bouwgeschiedenis van de boerderij. Zodra er nieuws is, zullen we dat hier publiceren. Meer informatie over Paul en zijn onderzoek zijn te vinden op zijn website:

UITKOMST ONDERZOEK

Even leek het er op dat we een 16de-eeuwse boerderij bleken te hebben, maar Paul is vrij zeker dat de eiken balken uit die periode hergebruikt zijn. Het originele en 'eerste-keer-gebruikte' gebint van Nynke's Pleats is van rond 1667. Waarschijnlijk heeft er al eerder bebouwing gestaan op deze plek, maar dat is niet met zekerheid terug te vinden in de balkconstructies. We zijn ontzetten blij met de uitkomst van het onderzoek en zullen deze datum voortaan gebruiken in onze communicatie.

Comments are closed.